A Biblia értelmezésében számomra két dolog játszik meghatározó szerepet: egyfelől az adott bibliai írás történelmi, politikai, társadalmi és vallási meghatározottsága, tehát a (kor)történeti háttér. Másfelől az adott mű irodalmi felépítettsége, ill. a használt irodalmi eszközök. Ezzel a végleges, kanonikus mű vizsgálata élvez számomra előnyt a feltételezett szerkesztési-hagyományozási állomásokkal szemben. Mind keresztény életünk döntéseinek és értékrendjének, mind teológiánknak az alapja a Biblia helyes értelmezése, amihez elengedhetetlen annak vizsgálata, akkor és ott mit jelentett.
 • 1991: református lelkész/MDiv, Református Teológiai Akadémia/Reformed Theological Seminary, Budapest.
 • 1997: ThM, Columbia Theologcial Seminary, Decatur, GA, USA (ÓSZ/OT).
 • 2002: PhD, Wales University: Three Seasons of Charismatic Leadership: A Literary-Critical and Theological Interpretation of the Narrative of Saul, David and Solomon.
Előadások/Lectures and Presentations:
 1. “Some Observations on the Primeval History”, Lecture delivered at the AT Sozietät in Halle, November 28, 2012.
 2. “Babilon és Genezis [Babylon and Genesis]”, Lecture delivered at the Philosophy of Religion Section of the Collegium Doctorum of the Reformed Church of Hungary, August 24, 2011.“Theological Education”, Presentation delivered at the Langham Regional Conference in Timisoara, Roumania, September 30-October 2, 2010.
 3. “Fajtájuk és nemzetségük szerint [According to Their Kinds]”, Lecture delivered at the Wesley Consultation at John Wesley College, Budapest, May 28, 2009.
 4. “Kegyesség és teológia [Piety and Theology]”, Lecture delivered at the Reformed Theological Seminary in Pápa, Hungary, February 23, 2009.
 5. “Creation and Mission”, Lecture delivered at the Tyndale Consultation, Tyndale House, Cambridge, June 6, 2007.
 6. “Krsna Slava − Reflections on Popadic’s Study”, Consultation at the Eastern-European Mission Institute in Budapest, June 3, 2005.
 7. “Using the Bible in a Secular Culture”, Consultation on Bible and Culture, Osijek, Croatia, May 7, 2005.

Könyvek/Books:

 1. Keresztség [Baptism]. Budapest: KIA, 2013.
 2. Írd meg, amiket láttál: Hét lakótelepi gyülekezet [Write What you Have Seen: A Study on the Mission of Seven Housing Estate Reformed Churches]. Budapest: Kálvin, 2010.
 3. Teremtés és misszió: Isten győzelme a káosz felett [Creation and Mission: God’s Triumph over Chaos]. Budapest: Kálvin, 2007.
 4. Three Seasons of Charismatic Leadership: A Literary-Critical and Theological Interpretation of the Narrative of Saul, David and Solomon. Milton Keynes: Paternoster, 2006.

Cikkek/Articles:

 1. Babilon és Genezis – Egy bibliai szakasz értelmezése 21. századi kitekintéssel [Babylon and Genesis: An Interpretation of a Biblical Passage with Some 21st Century Outlook]”, Vallási pluralizmus, vallásközi párbeszéd és kortárs ideológiák: Magyar protestáns teológiai kitekintések (szerk. Kovács Ábrahám). Budapest: Kálvin, 2013, 184-207.
 2. Hogyan segíthet Arisztotelész Saul történetét értelmezni? Poétikai esettanulmány [How Can Aristotle Help Us Interpret Saul's Story? A Study in Poetics]”, Theologiai Szemle 55 (2012) 91-99.
 3. “Rövid észrevétel a Genezis 1.1 értelmezéséhez [A Short Note on Genesis 1.1]”, Nyisd meg szád a néma helyett. Iványi Gábor 60. születésnapjára, I. [FS Gábor Iványi] (szerk. Bánlaky Pál, Bukovics István, Lukács Péter, Majsai Tamás). Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2011, 139-42.
 4. “1Mózes 22,1-14/19 – A próba [Gen 22,1-14/19 – The Trial]”, Igazság és Élet 5 (2011) 197-207.
 5. “A kereszt botránya: Kereszténység és politika [The Scandal of the Cross: Christendom and Politics]”, Theologiai Szemle 54 (2011) 217-26.
 6. “Kegyesség és teológia [Spirituality and Theology]”, Theologiai Szemle 54 (2011) 74-81.
 7. “Lessing ronda árka [Lessing's Ugly Ditch]”, Theologiai Szemle 53 (2010) 157-66.
 8. “Fajtájuk és nemzetségük szerint [According to Their Kinds]”, A te könyvedbe mind ezek béirattak. Szümposzion a Bibliáról (Wesley Konferencia Kötetek 4; szerk. P. Hubai and T. Majsai). Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2010, 31-37.
 9. “Creation and Mission”, Acta Missiologiae 1 (2008) 107-24.
 10. “Házasság a Bibliában: Néhány szempont [Marriage in the Bible: Some Aspects]”, Református Egyház 60 (2008) 121-26.
 11. “Zene és identitás [Music and Identity]”, Református Egyház 58 (2006) 190-93.
 12. “Hálaadás [Thanksgiving]”, Theologiai Szemle 48 (2005) 8-14.
 13. “Mi köze a tűznek a vízhez, avagy hogyan kerül James Barr és Don Carson egy táborba? [What Has Got Fire and Water in Common: How Come James Barr and Don Carson Are in the Same Camp?]”, Theologiai Szemle 47 (2004) 171-74.
 14. “A valóság ábrázolása: Az Ige műfaja és az igehirdetés műfaja” [The Representation of Reality: The Genre of the Word and the Genre of the Sermon]”, Theologiai Szemle 46 (2003) 194-200.
 15. “Három karizmatikus vezető, III: Salamon [Three Charismatic Leaders, III: Salomon]”, Theologiai Szemle 46 (2003) 38-51.
 16. “Három karizmatikus vezető, II: Dávid [Three Charismatic Leaders, II: David]”, Theologiai Szemle 45 (2002) 192-202.
 17. “Három karizmatikus vezető, I: Saul [Three Charismatic Leaders, I: Saul]”, Theologiai Szemle 45 (2002) 131-40.
 18. “Three Charismatic Leaders, 1-3”, Transformation 19 (2002) 169-98, 248-59.